projectPrivacyverklaring

Stichting AKBHHH vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens
Stichting AKBHHH legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van aanvragen voor financiële steun, het doen van donaties en overige correspondentie. Deze gegevens worden door uzelf aangeleverd en door ons gebruikt om u van dienst te kunnen zijn.

Beschermen van persoonsgegevens
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is om diensten voor Stichting AKBHHH te kunnen uitvoeren en na toestemming van degene wiens privacy het betreft. Alle aan hen toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De door ons verkregen persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Bewaartermijnen
Stichting AKBHHH bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten
Iedere persoon waarvan Stichting AKBHHH persoonsgegevens heeft verwerkt, heeft het recht tot inzage van en rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook heeft de persoon het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Vragen of uitschrijven
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt u inzage in uw persoonsgegevens of deze verwijderd hebben uit ons systeem, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@akbhhh.nl.

Stichting Alle Kleine Beetjes Helpen HA HA
Stichting AKBHHH heeft haar statutaire zetel in Bussum en is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32119957.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2018.