projectHome of Hope

Vaandeldrager

Rebecca Bijker

Al van jongs af aan waren ontwikkelingshulp en naastenliefde een onderwerp in Rebecca’s leven.Het geloof in Jezus is belangrijk voor haar. Voor haar houdt dat o.a. in dat je de liefde en overvloed die je zelf voelt deelt met anderen.

Toen ze 7 was zag ze een programma over kinderen op de Filipijnen die op een vuilnisbelt leefden, het programma bleef haar jaren bij. Zodanig dat ze na haar middelbare school afreisde naar dat gebied om daar ontwikkelingswerk te doen.

De keuzes en stappen die volgden op gebied van studie, werk en vrije tijd zijn steeds in diezelfde lijn.

Aan het eind van haar studie werkt ze via een studievriend als vrijwilliger in een kindertehuis in Sri Lanka. Een aantal maanden later wordt ze gebeld door diezelfde vriend. Er zijn meer kinderen dan dat er plaats is in het tehuis. Ook heeft hij beschikking over een oude kippenboerderij en kent hij een geschikt echtpaar die de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich wil nemen. Voelt Rebecca er wat voor om hiermee aan de slag te gaan? Ze is dan 25 en twijfelt of ze deze verantwoordelijkheid aan kan. Met financiële hulp van haar vader (dan ƒ200 per maand) durft ze het aan en wordt Home of Hope geboren. De eerste jaren draait Home of Hope op steun van familie en vrienden van Rebecca. Stap voor stap groeit het aantal kinderen en de faciliteiten in Sri Lanka en Rebecca richt een stichting op en start met het werven van sponsorgelden. Hoewel het aantal bewoners inmiddels is gestabiliseerd rond de 100 blijft Home of Hope groeien en Rebecca groeit mee…