projectNatuurmonumenten

ARCHIEF: dit project is in het verleden ondersteund maar er loopt op het moment geen samenwerking.

Vaandeldrager

Johan

Als zes jarige jongen werd Johan door zijn vader in alle vroegte voorop de stang meegenomen om in de omgeving van het Naardermeer te gaan 'struinen'. Johan genoot van deze uitstapjes.Zijn wens om boswachter te worden kon in eerste instantie geen doorgang vinden omdat er in de jaren zeventig maar één opleiding was en het was lastig om daar op te komen.

Hij heeft toen voor de Lagere Tuinbouwschool in Naarden gekozen en aansluitend de Middelbare Tuinbouwschool in Utrecht gevolgd. Tijdens zijn stage als bloemist bloemkweker merkte hij al gauw dat dit niets voor hem was.Na uiteenlopende banen als boomverzorger, voorman/uitvoerder en tuinbaas door het hele land werd Johan ook excursieleider op het Naardermeer bij Natuurmonumenten.Hij werkte er al een paar jaar toen ze in 1998 bij de buitenplaatsen van 's-Graveland de oude muur met 'leifruit' in ere wilden herstellen en er iemand werd gezocht om dit plan te verwezenlijken. Johan was vier jaar in de leer geweest bij de laatste fruit vakonderwijzer die deze techniek nog beheerste en was daarmee de uitgelezen persoon om deze taak uit te voeren.

In 2002 kwam zijn wens alsnog uit en werd Johan boswachter van de buitenplaatsen van ‘s Gravenland. Hij verdiepte zich steeds meer in de historie van dit gebied en er ontstonden ideeën om iets van deze historie terug te brengen. In 2006 volgde hij de opleiding: Groen Ruimtelijk erfgoed aan de Hogeschool van Utrecht. Daar leerde hij alles over historisch onderzoek, het vergaren van de juiste gegevens, een beheerplan maken en het rentmeesterschap. Tezamen met zijn brede kennis over de natuur haalde hij hiermee alles in huis om zijn visie voor de buitenplaatsen naar de praktijk te vertalen. Johan nam deel aan het projectteam onder leiding van een Tuin- en Landschapsarchitect dat het tienjarig herstelplan ontwikkelde. Dit plan werd omarmd door het bestuur en de directie van Natuurmonumenten en er werden sponsoren gezocht.

In 2007 is Johan samen met een projectteam, aannemers en steun van vijftig vrijwilligers gestart met de uitvoering van het plan.